सिफारिस सम्बन्धी सूचना

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न छनौटका लागि गठित
मूल्याङ्कन समितिले मिति २०८१ बैशाख ८ गते लिएको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणको मूल्याङ्न तथा
अन्य मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनबाट तपसिल बमोजिमको योग्यताक्रम कायम हुन
आएको र उच्चतम अंक ल्याउने मालारानी गाउँपालिका वडा नं. ३, अर्घाखाँची निवासी डा. तिलकराम
आचार्यलाई रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका
लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Privacy and Cookie Notice

Privacy and Cookie Notice

Dear Visitor,

Welcome to Lumbini Buddhist University’s website. To enhance your experience and improve our services, we use cookies. These small text files are stored on your device and help us analyze website usage, customize content, and provide relevant information.

By clicking “Accept,” you consent to the use of all cookies. You can manage your preferences and learn more about our use of cookies by visiting our Policy.

Thank you for visiting Lumbini Buddhist University’s website.

Accept and Continue