Archives: Research

लोककल्याणकारी राज्य सम्बन्धी बौद्ध अवधारणा

तिलकराम आचार्य, पिएच डि लेख सार नागरिक हितको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दे प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारलाई अंगिकार गरेको राज्यलाई लोककल्याणकारी […]

Read More

बाँडेगाउँ(बन्देपुर) स्थित षडक्षरी लोकेश्वर

दयाराम श्रेष्ठ, पिएच डि लेखसार षडक्षरी लोकेश्वरको गुण र विशेषताको आधारमा स्थापित भएको षडक्षरी लोकेश्वरको चैत्य रहेको स्थल बाडेगाउँ (बन्देपुर) […]

Read More