विद्यावारिधि शोधार्थीहरुका लागि नविकरण सम्बन्धी सूचना