Tag: coronavirus

Urgent Notice to LBU Students

Lumbini Buddhist University has decided to start online classes in all of its courses and programs that were closed due to COVID-19 outbreak and ongoing lockdown. All LBU students need an official email account issued by LBU and password to enroll in online classes. We ask all of our students in undergraduate and post-graduate programs […]

Read More

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको अत्यन्त जरूरी सूचना

नोबेल कोरोना भाइरस COVID-19 बाट नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम तथा संक्रमण नियन्त्रण एवम् रोकथामका लागि नेपाल सरकारबाट देशैभर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू २०७६/१२/०९ गतेदेखि २०७६/१२/२१ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै आइएको र दोस्रो पटक २०७६/१२/२५ गतेसम्म कायमै राख्ने निर्णयमा हालै उक्त व्यवस्थालाई पुनः तेस्रो पटक २०७१/१/०३ […]

Read More