Submit NTC no. for Data Package

अहिलेको विषम परिस्थितिमा यस बिश्वविद्यालयहरुमा अनलाईन माध्यमबाट कक्षाहरु संञ्चालन गर्ने भन्ने र्निणय गरे संगै बिद्यार्थीहरुको हितलाई मनन गरी बिभिन्न शैक्षिक टुलहरुमा सहुलियत माग गर्ने क्रममा डाटामा सहुलियत दिनको लागि नेपाल टेलिकम संग पत्राचार भएको छ । सकारात्मक जबाफ समेत आएकोले लुम्बिनी बौद्ध बिश्वविद्यालय मा अध्यनरत बिद्यार्थीहरुले आफुले प्रयोग गरेको NTC मोबाइल नम्बर बिश्वविद्यालयको Website मा यथाशिघ्र उपलब्ध गराउनुहोला ।

Your Personal Email Address
Please provide your NTC mobile no for discount data Package.