Routine Published : Masters | Faculty Of Buddhist Studies

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ साल आश्विन २० गते देखि असोज २५ गतेसम्म सेमेष्टर परीक्षा प्रणाली अनुसार Faculty Of Buddhist Studies अन्र्तगत स्नातकोत्तर तहमा संचालन हुने निम्नानुसारका विषयको प्रथम बर्ष / प्रथम खण्डका परीक्षार्थीहरुको सत्रान्त परीक्षा निम्न कार्यक्रम अनुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *