Category: Notice

सम्पुर्ण परिक्षार्थीका लागि Covid-19 बिमा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस लुम्बिनी बौद्ध विश्वबिद्यालयले यसै २०७७।०५|०१ देखी सञ्चालन गर्न गई रहेको विभिन्न कार्यक्रमका परिक्षामा सम्मिलित सम्पुर्ण परिक्षार्थीहरुको कारोना भाइरस (Covid 19) को बिमा प्रयोजनार्थ सम्पुर्ण परिक्षार्थीले आफ्नो नागरीकता तथा अनन्य विवरण तल उल्लेखित फारम भरि मिति २०७७।४|२७ गते दिनको ४ बजे भित्र बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

Read More

Pre-registration Form of BA-LLB 2020

Dear students, if you are interested to enroll yourself in BA-LLB course or to know the information about pre-requisite for entrance, nature of course, career scope etc then filling up this form may help you to get counselling, free entrance preparation class, orientation program for law students and many other programs going to be held […]

Read More

परीक्षा तालिका २०७७ प्रकाशित गरिएको सूचना

२०७६।११।२९ गते प्रकाशित परीक्षा तालिका अनुसारको परीक्षा कोभिड –१९ को लकडाउनको कारणले मिति २०७६।१२।१८मा स्थगित परीक्षाहरु मिति २०७७।०५।०१ गते देखि संचालन हुने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More
error: Sorry, the content is protected !!