Category: Examination

Result Published : BTTM 4th and 2nd semester / M.A in Museology and Buddhist Collection 4th and 2nd semester

Result Published : BTTM 4th and 2nd semester / M.A in Museology and Buddhist Collection 4th and 2nd semester

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, लुम्बिनीद्धारा २०७६ मा संचालित मानविकि तथा समाजशास्त्र संकायतर्फको स्नातक तह BTTM 4th and 2nd semester र स्नातकोत्तर तह M.A in Museology and Buddhist Collections बिषयको 4th and 2nd semester नियमित र मौका परीक्षाको परीक्षाफल मिति २०७७ साल असार १२ गते बसेको “केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिको ” निर्णयानुसार निम्नानुसार प्रकाशित […]

BA-LLB र BTTM को परीक्षा फाराम भर्ने सूचना

BA-LLB र BTTM को परीक्षा फाराम भर्ने सूचना

प्रकाशन मितिः २०७६।११।६ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ साल वैशाख महिनामा संचालन गरिने स्नातक तह BTTM- Bachelor of  Travel and Tourism Management with Honors in Buddhism प्रथम बर्ष /प्रथम खण्ड, र BA LLB को प्रथम बर्ष / प्रथम खण्डमा सामेल हुने विद्यार्थीहरुले २०७६ फाल्गुण १२ गतेदेखि १८ गते सम्म नियमित दस्तुर र फाल्गुण […]

MA in Buddhist Studies & Humanities को परीक्षाफल प्रकाशित

MA in Buddhist Studies & Humanities को परीक्षाफल प्रकाशित

मितिः २०७६।१०।१७ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट मिति २०७६ भाद्र – आश्विन महिनामा बार्षिक प्रणाली अनुसार संचालन भएको स्नातक तह Buddhist Studies and Humanities दोस्रो बर्षको नियमित र मौका परीक्षार्थीहरुका परीक्षाफल मिति २०७६।१०।१७ बसेको परीक्षा समितिको बैठकको निर्णयानुसार निम्नानुासर प्रकाशित गरिएको छ |

M.Sc.in Construction Engineering and Management / M.SC. in Disaster Risk Engineering and Management को परीक्षाफल प्रकाशित

M.Sc.in Construction Engineering and Management / M.SC. in Disaster Risk Engineering and Management को परीक्षाफल प्रकाशित

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट मिति २०७६ आश्विन महिनामा संचालित M.Sc.in Construction Engineering and Management र M.SC. in Disaster Risk Engineering and Management द्वितिय बर्ष / प्रथम खण्ड र M.Sc.in Construction Engineering and Management र M.SC. in Disaster Risk Engineering and Management   प्रथम बर्ष÷ द्वितिय खण्डको मौका परीक्षाको परीक्षाफल लु.बौ.वि परीक्षा संचालक समितिको […]

Sowa Rigpa को परीक्षा फारम भर्ने सुचना

Sowa Rigpa को परीक्षा फारम भर्ने सुचना

स्नातक तह Sowa Rigpa Medicine कार्यक्रमका तेस्रो, पाँचौ र सातौ सेमेस्टरको नियमित तथा मौका परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीहरुले यही २०७६ साल कार्तिक ५ गते देखी ११ गते सम्म नियमित शुल्क र २०७६ कार्तिक १२ गते देखी १८ गते सम्म दोब्बर शुल्क बुझाइ फारम भर्न यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

error: Content is protected !! It is the intellectual property of LBU