Category: Examination

Bachelor in Bhot Buddhist Studies को परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना

Bachelor in Bhot Buddhist Studies को परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्धारा ँबअगतिथ या द्यगममजष्कत क्तगमष्भक अन्तर्गत संचालन हुने Bachelor in Bhot Buddhist Studies कार्यक्रमका प्रथम बर्ष / प्रथम खण्डको निम्न रोल नं का परीक्षार्थीहरुको रोल नं परीक्षा केन्द्र( काठमाडौँ) तपसिल बमोजिम तोकिएको सम्बन्धित कलेज तथा परीक्षार्थीहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

सम्पुर्ण परिक्षार्थीका लागि Covid-19  बिमा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

सम्पुर्ण परिक्षार्थीका लागि Covid-19 बिमा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

यस लुम्बिनी बौद्ध विश्वबिद्यालयले यसै २०७७।०५|०१ देखी सञ्चालन गर्न गई रहेको विभिन्न कार्यक्रमका परिक्षामा सम्मिलित सम्पुर्ण परिक्षार्थीहरुको कारोना भाइरस (Covid 19) को बिमा प्रयोजनार्थ सम्पुर्ण परिक्षार्थीले आफ्नो नागरीकता तथा अनन्य विवरण तल उल्लेखित फारम भरि मिति २०७७।४|२७ गते दिनको ४ बजे भित्र बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

error: Sorry, the content is protected !!