बिदा सम्बन्धी सूचना : सिटी क्याम्पस, बुटवल

नोट: क्याम्पसमा संचालन हुने तालिम सहितका अतिरिक्त क्रियाकलाप यथावत रहने छन् |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *