BALLB, BTTM तथा BA कार्यक्रमहरुमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना सम्बन्धी सूचना

भर्ना सम्बन्धी सूचना

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत संचालित Bachelor of Arts and Bachelor of Laws (BALLB), Bachelor of Travel and Tourism Management (BTTM), तथा Bachelor of Arts (BA) कार्यक्रमहरुमा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना आवेदन खुलेको सम्बन्धी सूचना सबैका जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ । विश्वविद्यालयको वेवसाइट apply.lbu.edu.np मा गई अनलाईन भर्ना आवेदन फाराम भर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

भर्ना आवेदन खुल्ने मिति : २०७८/०८/२६

आवेदन दिने अन्तिम मिति : २०७८।०९।२५

दोब्बर दस्तूर सहितको आवेदन दिने मिति: २०७८।१०।०१

  • आवेदन शूल्क B.A.LL.B को लागि रू १०००।– तथा B.T.T.M र B.A को लागि रु ५०० /- E-SEWA मार्फत बुझाउनुपर्ने छ ।
  • आवेदकले आवेदन साथ माध्यमिक तह ११ र १२ कक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्तांक तथा ग्रेड वा प्रतिशत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
  • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: BALLB तथा BTTM का लागि C+ वा सोसरह र BA का लागि D+ वा सोसरह हुनुपर्नेछ ।
  • प्रवेश परीक्षा हुने स्थान र मिति अर्को सूचना मार्फत अवगत गराईने छ ।

पठनपाठन हुने स्थान:

  • BALLB – बुटवल सिटी कलेज, नयाँगाउँ तथा तुलसीपुर मेट्रो कलेज दाङ्ग, तुलसीपुर
  • BTTM – विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस, लुम्बिनी तथा बुटवल सिटी कलेज, नयाँगाउँ
  • BA – विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस, लुम्बिनी

प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रको ढाँचा तथा पाठ्यक्रम website मा प्रकाशन गरिएको छ।

अन्य विस्तृत जानकारीको लागि सम्बन्धित क्याम्पसमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ

बुटवल सिटी कलेज फोन नं : ०७१- ४४५५३७ | [email protected]

विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस, लुम्बिनी फोन नं : ०७१-४०४०७७ | [email protected]

तुलसीपुर मेट्रो कलेज दाङ्ग, तुलसीपुर : ०८२-४२२०५५ | [email protected]

(7) Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *