BTTM प्रथम बर्ष / प्रथम खण्डको मौका परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा मिति २०७६।०९।२१ गतेदेखि २९ गतेसम्म संचालन भएको स्नातक तह BTTM ( Bachelor in Travel And Tourism Management with honors in Buddhism ) बिषयको प्रथम बर्ष / प्रथम खण्डको मौका परीक्षाको परीक्षाफल मिति २०७७।०४।२६ गते बसेको केन्द्रिय परीक्षा संचालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार प्रकाशन गर्ने निर्णय भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Sorry, the content is protected !!