Result Published : BTTM 4th and 2nd semester / M.A in Museology and Buddhist Collection 4th and 2nd semester

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, लुम्बिनीद्धारा २०७६ मा संचालित मानविकि तथा समाजशास्त्र संकायतर्फको स्नातक तह BTTM 4th and 2nd semester र स्नातकोत्तर तह M.A in Museology and Buddhist Collections बिषयको 4th and 2nd semester नियमित र मौका परीक्षाको परीक्षाफल मिति २०७७ साल असार १२ गते बसेको “केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिको ” निर्णयानुसार निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको छ ।

Download Results here Or

https://lbu.edu.np/wp-content/uploads/2020/06/Result-out.pdf

परीक्षाफल सकेसम्म शुद्ध होस भन्ने उद्देश्य राखि प्रकाशित गरिएको छ तापनि छपाई तथा अन्य कुनै कारणबाट अशुद्ध देखिएमा यस कार्यालयको अभिलेखालयबाट सच्चाइने व्यहोरा अवगत गराईन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *