लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको अत्यन्त जरूरी सूचना

नोबेल कोरोना भाइरस COVID-19 बाट नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम तथा संक्रमण नियन्त्रण एवम् रोकथामका लागि नेपाल सरकारबाट देशैभर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू २०७६/१२/०९ गतेदेखि २०७६/१२/२१ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै आइएको र दोस्रो पटक २०७६/१२/२५ गतेसम्म कायमै राख्ने निर्णयमा हालै उक्त व्यवस्थालाई पुनः तेस्रो पटक २०७१/१/०३ गतेसम्म कायमै राख्ने निर्णय गरेबमोजिम COVID-19 को जोखिम तथा संक्रमण नियन्त्रण एवम् रोकथामका लागि विशेष सचेतनाका साथ अझ बढी उच्च सतर्कता अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारबाट यस सम्बन्धमा गरिएका सबै निर्णय एवम् सूचनाहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन विश्वविद्यालयको निर्णयानुसार तपशिलबमोजिम हुनेगरी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छः

तपशिल

१. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सुरक्षासँग जोडिएको अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण शैक्षिक एवम् प्रशासनिक कार्यहरू २०७७/०१ /०३ गतेसम्मको अवधिभर बन्द गर्ने, गराउने । २०७७/०१/०३ गतेपछि COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट जारी गर्ने सूचना वा निर्देशन बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्न, गराईन सकिनेछ।

२. सबै पदाधिकाहरू, शिक्षक, कर्मचारीहरू तथा विधार्थीहरु आ–आफ्नो निकाय प्रमूख, डीन सँग सम्पर्कमा रहने र अवश्यक परेको अवस्थामा अनलाइन उपस्थित भई कार्य सम्पन्न गर्ने, गराउने ।

३. विश्वव्यापी संकटको यस घडीमा महामारीको बढ्दो प्रभाव र प्रकोपबाट आफू बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित सबैले अझ बढि आ–आफ्नो स्थान, क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग, सदभाव र जनचेतनामूलक सन्देश सम्प्रेषण गरी सहयोग गर्ने, गराउने ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
पर्सा, लुम्बिनी, रुपन्देही
मिति: २०७६/१२/२३ गते
( अनलाइन माध्यमबाट निर्णयार्थ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *