BA-LLB र BTTM को परीक्षा फाराम भर्ने सूचना


प्रकाशन मितिः २०७६।११।६


लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७७ साल वैशाख महिनामा संचालन गरिने स्नातक तह BTTM- Bachelor of  Travel and Tourism Management with Honors in Buddhism प्रथम बर्ष /प्रथम खण्ड, र BA LLB को प्रथम बर्ष / प्रथम खण्डमा सामेल हुने विद्यार्थीहरुले २०७६ फाल्गुण १२ गतेदेखि १८ गते सम्म नियमित दस्तुर र फाल्गुण १९ गते देखि २५ गते सम्म दोब्बर दस्तुर बुझाइ परीक्षा फाराम भर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै सम्बन्धित सवै क्याम्पस/ कलेजहरुले यसैलाई सूचना मानि आ–आफ्नो विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा फाराम भर्न / भराउनका लागि जानकारी गराउछौ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *