MA in Buddhist Studies & Humanities को परीक्षाफल प्रकाशित


मितिः २०७६।१०।१७
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट मिति २०७६ भाद्र – आश्विन महिनामा बार्षिक प्रणाली अनुसार संचालन भएको स्नातक तह Buddhist Studies and Humanities दोस्रो बर्षको नियमित र मौका परीक्षार्थीहरुका परीक्षाफल मिति २०७६।१०।१७ बसेको परीक्षा समितिको बैठकको निर्णयानुसार निम्नानुासर प्रकाशित गरिएको छ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *