M.Sc.in Construction Engineering and Management / M.SC. in Disaster Risk Engineering and Management को परीक्षाफल प्रकाशित

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट मिति २०७६ आश्विन महिनामा संचालित M.Sc.in Construction Engineering and Management र M.SC. in Disaster Risk Engineering and Management द्वितिय बर्ष / प्रथम खण्ड र M.Sc.in Construction Engineering and Management र M.SC. in Disaster Risk Engineering and Management   प्रथम बर्ष÷ द्वितिय खण्डको मौका परीक्षाको परीक्षाफल लु.बौ.वि परीक्षा संचालक समितिको मिति २०७६।।१०। १५.गते बसेको बैठकको निर्णायनुसार प्रकाशित गरिएको छ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *