कार्यालयमा हाजिर हुन आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

यस लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी नेपालमा कार्यरत भीमसेनस्थान—२०, काठमाडौँ बस्ने लेखापाल श्री सविना श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १९ बस्ने प्रशासन सहायक श्री सृजना श्रेष्ठ, गोठाटार—९, काठमाडौँ बस्ने प्रशासन सहायक श्री कृष्णराज दाहाल, वडा नं.—२६, काठमाडौँ बस्ने कार्यालय सहयोगी मैयाँ महर्जनलाई केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमा हाजिर भई काम गर्न पटक पटक मौखिक र लिखित पत्राचार गर्दा समेत कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा कार्यालयको काममा बाधा परेकाले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमा हाजिर हुन आउन यसै सूचनाद्वारा सुचित गरिन्छ ।

रजिष्ट्रार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *