लु. बौ. वि मा प्रशासनिक पदहरुमा दरखास्त आह्वान

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न निकायका निमित्त विभिन्न प्रशासनिक पदहरु बढुवा ,आन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला /समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पद्पुर्ती गर्नुपर्ने भएकोले तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट मिति २०७६ पौष १८ गतेदेखि २०७६ माघ २३ गते रातको १२:०० बजेभित्र (दोब्बर दस्तुर तिरेर मिति २०७६ फाल्गुन १ गते रातको १२:०० बजे भित्र) लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पद्पुर्ती समितिको वेबसाइट www.career.lbu.edu.np मा अङ्कित Online Application मार्फत दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *