चमेनागृह (क्यान्टिन) सेवा संचालन गर्न इच्छुक आपूर्तिकर्तालाई सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित : २०७७। 0३ । ०८

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी, नेपालको केन्द्रिय कार्यालय परिसर भित्र विद्यार्थी,कर्मचारी र पदाधिकारीहरुका लागि दैनिक एवं कार्यक्रमिक हिसावले आयोजना हुने सभा,सम्मेलन,गोष्ठी र वैठक जस्ता कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसारको खाजा उपलब्ध गराउन, चमेनागृह (क्यान्टिन) संचालन गर्न इच्छुक र अनुभवी व्यक्ति तथा फर्महरुले यो सुचना प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सम्पर्कका लागि

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी नेपाल

फोन नं ०७१(४०४०८४, ४०४०७७,४०४०८८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *